PROIECTE REPREZENTATIVE

Implementare produse Next Generation Business

- Implementare nGeneration City Report în cadrul Primariei Municipiului Tg Mureș

- Implementare ASPiRE ca suport pentru activitățile de dezvoltare personală și coaching realizate cu studenții UMF Iași, USAMV București, USAMV Cluj în cadrul proiectului ROSE

Consultanță

- Auditul Sistemului Informatic Managerial e-ANFP (conformitate și performanțe)

- Actualizarea și îmbunătățirea infrastructurii IT pentru SIM e-ANFP (furnizare echipamente, servicii de reconfigurare si virtualizare mediu de stocare)

- Servicii de consiliere și dezvoltare personală a studenților din anul I din cadrul USAMV București, în vederea scăderii abandonului școlar, utilizând instrumente on-line, seminarii și resurse educaționle interactive, în cadrul proiectului ROSE

Dezvoltare/Personalizare software

- Dezvoltare soluții de management a grupului țintă și a activităților proiectului pentru Beneficiari ai programului POCU 2014-2020, axele 3.7, 3.8, 6

- Dezvoltare soluții de management organizațional și de documente pentru Beneficiari ai programului POCA

- Actualizare și îmbunătățire aplicație de colectare date privind activitatea consilierilor de etică în cadrul ANFP

Furnizare echipamente

- Furnizare echipamente pentru Beneficiari ai programelor POCU, POCA, ROSE, Startup-Nations