Infrastructură hardware și software:

Proiectăm și livrăm soluții bazate pe produse și tehnologii recunoscute internațional:

  • Servere, dispozitive de stocare: HP, Fujitsu Siemens, Lenovo, IBM, Cisco
  • Echipamente de comunicații: HP, Cisco
  • Laptop-uri, stații de lucru, monitoare: HP, Fujitsu Siemens, Lenovo
  • Software: Microsoft, CA, IBM, Bitdefender

Produse nGeneration

ASPiRE

ASPiRE este un instrument de dezvoltare personală pentru tineri prin intermediul căruia, cu sau fără ajutorul unui îndrumător, aceștia pot să își creeze și actualizeze propriul plan de dezvoltare personală, să își monitorizeze și raporteze progresul, emoțiile, punctele forte existente sau dobândite, punctele slabe ce necesită a fi îmbunătățite.

Astfel, prin stabilirea unor obiective pe termen scurt, mediu și lung, vor ajunge să înțeleagă importanța îmbunătățirii rezultatelor proprii, pentru a-și putea atinge țintele personale și educaționale, vor fi mai organizați, mai determinați și mai motivați, având trasată o direcție clară, realizabilă și în acord cu nevoile lor.

ASPiRE permite, totodată, accesul la o comunitate vastă de persoane, care îi va oferi tânărului impulsul, susținerea și încurajarea de care are nevoie pentru a-și menține efortul pe o perioadă îndelungată de timp în vederea atingerii obiectivelor propuse.

smartGT

smartGT este o platformă modernă, construită special pentru derularea de activități de:
Atragere, selecție și menținere a grupurilor țintă în proiecte finanțate FSE (înscriere on-line, adăugare documente suport, flux de alocare candidați către experții ce realizează validarea documente cu marcarea stării dosarului până la validare, generarea automată pe șablonul proiectului a formularelor și declarațiilor solicitate de finanțator, export a dosarului candidatului odată validat, rapoarte specifice)>
Gestiune a programelor de formare profesională: planificare sesiuni, locații, liste de prezență, notificarea participanților cu privire la participarea la sesiunile la care sunt înscriși, inclusiv funcționalități de formare tip e-learning în mod asincron sau sincron (video-conferință), redare de cursuri înregistrate video
Gestiunea interacțiunii cu membrii grupului țintă, desfășurarea de activități de mentorat în grup sau personal
Monitorizarea activităților desfășurate de grupul țintă (persoane fizice sau juridice) cu respectarea graficului de raportare utilizând șabloane predefinite și urmărirea gradului de îndeplinire a indicatorilor propuși Posibilitatea de depunere și evaluare on-line a diferitelor concursuri (planuri de afaceri, concursuri de idei antreprenoriale, etc.)
Crearea și gestiunea de comunități și rețele de persoane sau entități juridice (rețele antreprenoriale, sectoriale, diverse interese, etc.)
smartGT este disponibilă atât on-line, în sistem cloud, cât și prin instalare în infrastructura clientului.

nGeneration City Report

Platforma City Report permite interacțiunea rapidă, nemijlocită, transparentă între cetățeni și administrația locală. Cetățenii au la dispoziție aplicații dedicate iOS și Android, distribuite gratuit, prin care pot sesiza probleme curente sau face propuneri de îmbunătățire a serviciilor oferite de administrație. Sesizările sunt gestionate centralizat, filtrate, publicate, iar răspunsurile/rezolvările sunt transmise automat către persoana care le-a adăugat. Administrația poate la rândul ei transmite mesaje de interes public sau culege feedback din partea cetățenilor cu privire la gradul de satisfacție a acestora față de rezolvările propuse sau serviciile oferite.