Termeni și Condiții de Funcționare a aplicatiei

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE. ACESTA CONȚINE INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ. DE ASEMENEA CONȚINE ȘI O CLAUZĂ CU PRIVIRE LA SOLUȚIONAREA DISPUTELOR.

Ne bucurăm că ați ales aplicația noastră. Suntem devotați să vă punem la dispoziție ce mai bună experiență posibilă. Înainte de a începe, trebuie să citiți și să fiți de acord cu acești termeni de funcționare.

Acceptarea Termenilor de Funcționare

Prin descărcarea și folosirea aplicației acceptați și sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni de Funcționare. NGeneration poate să modifice acești Termeni de Funcționare oricând. Prin continuarea folosirii aplicației, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni, sunteți de acord să vă supuneți acelor schimbări.

Limitarea Folosirii Aplicației

Trebuie să aveți cel puțin 14 ani pentru a descărcă și a folosi aplicația, sau, în cazul în care nu aveți cel puțin 14 ani, puteți să descărcați sau să folosiți aplicația doar împreună cu, sau sub supravegherea părinților sau tutorelui dumneavoastră. În cazul în care nu va calificați, va rugăm să nu descărcați aplicația.

Confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal

Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către noi atunci când folosiți aplicația este supusă Politicii de Confidențialitate NGeneration, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni de Funcționare. Aplicația stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dvs vă logați pentru a avea acces la aplicație, precum nume/data nașterii/orașul de reședință/sexul/vârstă, doar dacă aceste informații sunt publice sau dacă le-ați introdus dvs în câmpul special creat), plus UID-ul (număr unic de identificare) și locația telefonului dvs. Aceasta se face pe baza unei conexiuni sigure, private, astfel încât nimeni, angajați sau colaboratori ai NGeneration nu pot accesa aceste informații. Ele sunt folosite, în exclusivitate, pentru a vă transmite informații referitoare la ofertele partenerilor noștri atunci când sunteți în proximitatea locațiilor acestora.

Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc că aplicatia să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

NGeneration asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate către Ngeneration pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea aplicației. Acesta obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Aplicatia prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credința, asigurând respectarea dreptului la viață privată și a legislației în vigoare.

NGeneration se obligă să aplice, în legătură cu datele dumneavoastră personale, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmișii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala.

În conformitate cu legislația în vigoare, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul la acces la datele sale, dreptul la intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a se adresa în justiției (Legea 677/2001).

Orice modificare privind datele dumneavoastră personale va fi efectuată după ce veți comunica acest fapt către Ngeneration, în scris. Aceste modificări devin opozabile Ngeneration de la data comunicării în condiții care asigură autenticitatea și integritatea acestora. În caz contrar, Ngeneration nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de dumneavoastră.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată lege contravențional sau penal, după caz.

Proprietate Intelectuală

Ngeneration și/sau licentiatorii săi sunt unicii proprietari ai aplicației, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului său paginilor de Social Media. Aplicația este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar Ngeneration va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a aplicației va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către noi. Ngeneration și grafica, logourile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația sunt mărci înregistrate sau neînregistrate a Ngemeration. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris anterior al Ngeneration. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Ngeneration și apar în aplicație, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot să fie sau să nu fie asociați cu, sau sponsorizați de Ngeneration.

Conduita Dumneavoastră

Prin descărcarea și folosirea aplicației, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware echipament de telecomunicație asociat cu aplicația. De asemenea, sunteți de acord nu interferați cu serverele rețelele ce au cu aplicația nu încălcați nicio , regulament rețelelor ce au cu aplicația . De asemenea, sunteți de acord nu: )pretindeți sunteți timp ce folosiți aplicația; B) folosiți aplicația scopuri ilegale; C) revindeti exportați software-ul asociat cu aplicația .

Aplicatia nu promovează, tolerează folosirea aplicației timpul anumitor activități cum ar fi conducerea de vehicule deoarece un risc ridicat de . Sunteți de acord nu folosiți aplicația timpul desfășurării unor astfel de activități o faceți pe propria răspundere.

Ofertele Părților

Aplicația poate conține link- către siteurile web ale unor programe ce nu controlate de către asociate cu Ngeneration. Ngeneration nu este pentru conținutul, ofertele politicile de confidențialitate ale unor asemenea site- programe, inclusiv, dar fără se la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră refuzul comerciantului de orice . Relația dumneavoastră cu site-urile părților se desfășoară doar dumneavoastră respectivele .

Costurile Folosirii Aplicației

In prezent, Ngeneration pune la dispoziție aplicația gratuit. Cu toate acestea, atunci când folosiți aplicația este posibil plătiți costurile impuse de operatorul dumneavoastră de wireless date. unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil aplicația nu fie unele , acest lucru depinzând de compatibilitatea aplicației cu alte rețele străine. Abilitatea de aplicația poate fi prejudiciata atunci când folosiți opțiunea de roaming străinătate.

Folosirea Informațiilor Puse la Dispoziție

Sunteți de acord are dreptul folosească orice comentarii, informații idei conținute orice fel de comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către aplicatie fără nicio compensație, recunoaștere către dumneavoastră, orice scop, inclusiv, dar fără se la elaborarea, producția produsele serviciile de marketing crearea îmbunătățirea aplicației altor produse servicii.

Garanției Răspunderii

Ngeneration furnizează aplicația atare fără nicio garanție condiție expresă, . Ngeneration nu este pentru nicio eroare omisiune apărute la aplicația; orice defecțiuni, întârzieri întreruperi apărute la aplicația ; orice pierderi defecțiuni ce reies din folosirea aplicației, inclusiv, dar fără se la, orice defectare telefonului dumneavoastră mobil; orice de folosi aplicația utilizatorilor. Ne dreptul de aplicația la discreția noastră.

Ngeneration, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea folosirii sau orice prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce reies din folosirea sau au legătură cu aplicația sau acești termeni și condiții de funcționare, chiar dacă posibilitatea pierderii ori a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

Dispute

Sunteți de acord că acești termeni de funcționare sau orice reclamație, diputa sau controversă (atât în contract, prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și Ngeneration ce reies sau au legătură cu acești Termeni de Funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, relație ce rezultă din acești Termeni de Funcționare, aplicația , publicitatea Ngeneration sau orice activitate legată de acestea, vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legile din România, competentă de soluționare aparținând instanțelor de la sediul Ngeneration.

General

În cazul în care orice prevedere conținută în acești termeni de funcționare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni. Încapacitatea noastră de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni de Funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta. Acești Termeni de Funcționare expun întreaga înțelegere și contractul dintre dumneavoastră și Ngeneration în ceea ce privește obiectul acesteia.

Contactați-ne

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni de Funcționare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației , nu ezitați să ne contactați la contact@ngeneration.ro